Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /O Sloveniji /

O Sloveniji

Prihod in potovanje po Sloveniji

Koristne informacije za popotnike

Turistiト肱e informacijske toト耕e po Sloveniji

Slovenija je srednjeevropska drナセava, ki leナセi na stiト絞ナ。ト講 ナ。tirih jezikovnih skupin; slovanske, romanske, ugrofinske in germanske. Na njenem ozemlju se prav tako stikajo ナ。tiri velika geografska podroト綱a Evrope; Alpe, Panonska niナセina, Dinarsko gorstvo in Sredozemlje. Veト kot polovico Slovenije pokriva gozd, kar jo uvrナ。ト溝 v tretjo najbolj zeleno drナセavo Evrope. Povrナ。ina Slovenije znaナ。a 20.273 kmツイ, ナ。tevilo njenih prebivalcev pa znaナ。a 2.040.678 prebivalcev. BDP na prebivalca dosega 90% povpreト肱ega BDP EU27.  

Foto: Lipica, www.slovenia.info.si  

Za veト informacij gospodarskega znaト溝ja in informacij o moナセnostih gospodarskega sodelovanja in investiranja v Sloveniji prosimo obiナ。ト絞te spletno stran Agencije za gospodarsko promocijo in tuje naloナセbe (JAPTI), kjer so med drugim na voljo podatki o aktualnih makroekonomskih kazalcih, informacije o finanト肱ih trgih, trgovinski menjavi, davkih, postopkih ustanavljanja podjetij in prednostih investiranja v Slovenijo. Gospodarske informacije o Sloveniji so na voljo tudi na spletno strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).  

Obseナセne informacije o Sloveniji, njenem drナセavne sistemu, poloナセaju v svetu, gospodarstvu,  zgodovini, umetnosti, kulturi, izobraナセevanju, druナセbi, ナ。portu in turizmu so na voljo tudi na spletnem portalu Slovenija. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Urada vlade za komuniciranje (UKOM).

Foto: ナkofja Loka, www.slovenia.info.si  

Za turistiト肱e in popotniナ。ke informacije v Sloveniji obiナ。ト絞te spletno stran Slovenske turistiト肱e organizacije. Na spletu so na voljo povezave tudi do vseh ustanov drナセavne in javne uprave Republike Slovenije

Informacije o Sloveniji so zbrane tudi v knjiナセici Facts About Slovenia.  

Prihod in potovanje po Sloveniji

Slovenija je prometno dobro povezana in cestne povezave s sosednjimi drナセavami so odliト肱e. Po Sloveniji je enostavno potovati z osebnim avtomobilom, s kolesom, z avtobusom, z vlakom, z letalom ali po morju.

Za veト informacij o naト絞nu transporta in za naト荒tovanje  vaナ。e poti  si oglejte spletno stran Slovenske turistiト肱e organizacije, rubriko ツサKako potovatiツォ. 

Foto: Slovenske gorice, http://www.slovenia.info/, Lenarト絞ト

To top

Koristne informacije za popotnike

V kolikor so vaナ。e poト絞tnice tematsko zasnovane ali vas na potovanju vodijo posebni interesi vas vabimo, da si na spletnih straneh Slovenske turistiト肱e organizacije seznanite z zbranimi informacijami o kulturnih, festivalskih, gospodarskih, ナ。portnih in drugih prireditvah v Sloveniji, o naravnih znamenitostih in o kulturno-zgodovinskih in drugih znamenitostih Slovenije.

Na spletnih straneh lahko izveste tudi veト o slovenski kulinariki in vinorodnih okoliナ。ih, poiナ。ト稿te informacije o kongresnem turizmu, o moナセnostih aktivnih poト絞tnic (smuト溝nje, pohodniナ。tvo, kolesarjenje, jahanje, ribolov, vodni ナ。porti, balonarstvo idr.), o obisku zdraviliナ。ト in welness centrov ali igralnic.

Za vas je na spletni strani pripravljenih tudi ナ。est potovalnih naト荒tov po posameznih slovenskih regijah ter informacije o posebnih interesih, ki morebiti botrujejo vaナ。emu obisku Slovenije in o katerih bi ナセeleli izvedeti kaj veト (motivacijski izleti, ナ。tudij, poroke, poletne jezikovne ナ。ole, Slovenija za geje in lezbijke, iskanje prednikov, opazovanje ptic, lov). 

Foto: Izola, http://www.slovenia.info/http://www.slovenia.info.si/, J. Skok

To top

Turistiト肱e informacijske toト耕e po Sloveniji

V Sloveniji je veト kot 80 turistiト肱o informativnih centrov, katerih spisek s kontaktnimi podatki in naslov spletnih strani lahko najdete tukaj. Tukaj navajamo le povezave do spletnih strani slovenskih mestnih obト絞n in nekaterih turistiト肱ih krajev in destinacij.  

Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Kranj, Ptuj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec, Velenje, Portoroナセ, Izola, Piran, Postojna, Kobilarna Lipica, Bled, Triglavski narodni park, Postojnska jama, ナkocjanske jame, Bohinj, Bovec, Dolina Soト稿-Kobarid-Tolmin, Mariborsko Pohorje, Kranjska gora, Lendava, Prlekija-Ljutomer, Logarska dolina, Moravske Toplice, Terme Dobrna.

Foto: Jalovec, http://www.slovenia.info/http://www.slovenia.info.si/, J. Skok

Foto: Ljubljana, http://www.slovenia.info/http://www.slovenia.info.si/, Bobo 

To top