Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Izdaja potnega lista Republike Slovenije /

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Potni list lahko pridobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga lahko tudi otroci, ne glede na starost.

Pravna podlaga za izdajo potnega lista Republike Slovenije je Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1598.

Državljan Republike Slovenije, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko na Veleposlaništvu RS v Tokiu vloži vlogo za izdajo potnega lista.

Vlogo za izdajo potnega lista mora državljan vložiti osebno. Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo zakoniti zastopnik. V postopku izdaje potnega lista otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo 10 let; državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo treh let; državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo pet let. Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

 

Veljavnost potnega lista

Potni listi imajo različno dobo veljavnosti:

 

Potni listi imajo različno dobo veljavnosti:

 • 10 let, če je državljan star od 18 ali več let,
 • 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let
 • 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let
 • 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bila ukradena dva ali več potna lista oziroma če zaradi razlogov, začasne narave, ni mogoč odvzem prstnih odtisov.

 

Zamenjava potnega lista

Potni list lahko zamenjate kadarkoli, tudi pred njegovim potekom.

Potni list morate v roku 30 dni predložiti Veleposlaništvu RS v Tokiu v uničenje v naslednjih primerih:

 • sprememba imena ali priimka,
 • sprememba stalnega prebivališča, če vpis spremembe naslova ni več mogoč
 • fotografija ne kaže vaše prave podobe,
 • prenehalo vam je državljanstvo Republike Slovenije,
 • potni list je poškodovan ali ima napake, zaradi katerih ni več uporaben.

 

Stroški izdaje potnega lista

Stroški izdaje potnega lista so naslednji:

- 115 EUR za PL z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe

- 76 EUR za PL z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3 do 18 let starosti         

- 57 EUR za PL z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. let starosti

- 47 EUR za PL z veljavnostjo 1. leta – v primeru izgube potnega lista več kot enkrat.

 

Za izdajo novega potnega lista po prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi zaradi neprimernega ravnanja imetnika plačate dvakratno vrednost upravne takse, ob vsaki naslednji pogrešitvi v obdobju petih let pred vložitvijo vloge pa štirikratno vrednost upravne takse.

Stranke naprošamo, da stroške izdaje potnega lista poravnajo v jenih. Natančni znesek v jenih je odvisen od datuma valutacije. Za natančni izračun stroškov se obrnite na Konzularni oddelek veleposlaništva: consular.tokyo@gov.si

 

Vloga za izdajo potnega lista

Za izdajo potnega lista RS je potrebno predložiti naslednje dokumente:

 • Pravilno izpolnjena vloga za izdajo potnega lista (za vlogo zaprosite na elektronski naslov: consular.tokyo@gov.si)
 • Stara potna listina.
 • Ažurna fotografija v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm. Ozadje slike mora biti enobarvno svetlo modro, nevtralno sivo ali svetlo rjavo in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom prosilca. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc.  
 • Vloga za prijavo stalnega/začasnega naslova v tujini (za obrazec zaprosite na elektronski naslov: consular.tokyo@gov.si)

 

Prosilci, starejši od 8 let, se morajo na vlogo podpisati. Državljanom, vse od dopolnjenega 12. leta starosti dalje, se odvzameta dva prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč.

 

Vročitev potnega lista

Vročitev potnega lista poteka osebno v času uradnih ur v prostorih Veleposlaništva Republike Slovenije v Tokiu po predhodnem dogovoru.

Več informacij o potnih listih: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.htm https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/potni-list.htmll?id=2003