Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Izguba / odtujitev potnega lista /

Izguba potnega lista Republike Slovenije

Pogrešitev ali krajo potne listine v tujini je treba naznaniti najbližjemu diplomatsko - konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve.

V naznanitvi pogrešitve oziroma kraje potnega lista je potrebno navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine in priložiti kopijo policijskega zapisnika, ki dokazuje, da je bila pogrešitev oz. izguba prijavljena policiji. Prosilec za naznanitev izgube oz. pogrešitve potne listine se mora izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

Za vrnitev v Republiko Slovenijo vam Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu izda potni list za vrnitev, ki je začasni dokument in je namenjen vrnitvi v kraj stalnega prebivališča, le izjemoma pa v kraj začasnega prebivališča. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v preostale države svojega potovanja.

 

Taksa za izdajo Potnega lista za vrnitev

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno plačati konzularno takso v višini 19 EUR. Stranke naprošamo, da stroške izdaje potnega lista poravnajo v jenih. Natančni znesek v jenih je odvisen od datuma valutacije. Za natančni izračun stroškov se obrnite na Konzularni oddelek veleposlaništva: consular.tokyo@gov.si

 

Zahtevana dokumentacija za izdajo Potnega lista za vrnitev

Za izdajo Potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • Podatke o prevozu (npr. rezervacijo letalske karte).

  • Potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta in uradni zapisnik o tem.

  • Ažurno fotografijo.

 

Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista, katero med potovanjem hranite ločeno od originalnega dokumenta.

 

Izdaja nujnega potnega lista za vrnitev (Emergency Travel Document, ETD)

V primeru, da ste v Republiki Filipini, kjer Republika Slovenija nima svojega predstavništva (Slovenija ni zastopana), ostali brez potovalnega dokumenta (izguba, pogrešitev ali odtujitev), lahko za izdajo Nujnega potnega lista za vrnitev (ETD) zaprosite Veleposlaništvo druge države Evropske unije in sicer Veleposlaništvo Republike Italije, ki zastopa Slovenijo pri izdajo evropskih potovalnih dokumentov v Republiki Filipini.

Nujni potni list za vrnitev se izda le za vrnitev v državo stalnega ali začasnega prebivališča.

 

Zahtevana dokumentacija za izdajo nujnega potovalnega dokumenta

Za  izdajo Nujnega potnega lista za vrnitev (Emergency Travel Document, ETD) je potrebno:

  • Izpolniti vlogo, ki jo pridobite na Veleposlaništvu Italije v Manili;

  • Priložiti identifikacijski dokument na vpogled;

  • Priložiti policijski zapisnik, s katerim je bila prijavljena izguba, pogrešitev ali odtujitev vašega potovalnega dokumenta;

  • Priložiti dve aktualni barvni fotografij dimenzij 35x45 mm.

Za izdajo Nujnega potovalnega dokumenta je potrebno plačati konzularno takso v višini 19 EUR.

 

Več informacij o potnem listu za vrnitev: https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenskih-predstavnistev-v-tujini/

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/dokumenti-za-prehod-meje

Več informacij o Nujnem potovalnem dokumentu: http://publications.europa.eu/resource/cellar/264cc761-871e-481b-9b0a-2346d14880db.0002.03/DOC_1