Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne informacije /Vpis poroke  /

Vpis poroke

Za vpis poroke prosimo, da predložite:

* Izpisek iz poročne matične knjige, s pečatom Apostille in prevodom v slovenski jezik.

(Prevod mora biti overjen s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 12 EUR. Obrazec za zahtevo overitve dokumenta dobite tukaj).

* Originalni rojstni list zakonca, s pečatom Apostille in prevodom v slovenski jezik.

(Prevod mora biti overjen s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 12 EUR. Obrazec za zahtevo overitve dokumenta dobite tukaj).

* Podpisano izjavo o izbiri priimka po poroki (obrazec dostopen tukaj).

* Če je to druga poroka, morate priložiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okrožnem sodišču v Sloveniji.

* Obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj).

* Konzularno takso v višini  24 EUR za vpis poroke. 

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

___________________________________________________________________________

Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve Japonske in Apostille in Japan.