Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Konzularne informacije /Vpis poroke  /

Vpis poroke

Za vpis poroke prosimo, da predloナセite:

* Izpisek iz poroト肱e matiト肱e knjige, s peト溝tom Apostille in prevodom v slovenski jezik.

* Podpisano izjavo o izbiri priimka po poroki (obrazec dostopen tukaj).

* ト憩 je to druga poroka, morate priloナセiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okroナセnem sodiナ。ト講 v Sloveniji.

* Obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj).

Prosimo, da priloナセite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natanト肱o opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

___________________________________________________________________________

Vsi predloナセeni dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Za veト informacij glede peト溝ta Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve Japonske in Apostille in Japan.