Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti  /

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti zavedeni v Sloveniji pošljite na naslov veleposlaništva. Konzularna taksa znaša 36 EUR na izpisek in jo je potrebno poravnati z gotovino.

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti