Veleposlaništvo RS Tokio /Slovenija na Japonskem /

Prejemniki odlikovanj Republike Slovenije in Japonske

1. Prejemniki odlikovanj Republike Slovenije za prispevke k mednarodnemu sodelovanju med Slovenijo in Japonsko

 


dr. Vladimir Kos (2004)
Zlati red za zasluge 
Za književni opus, prispevek k slovenski kulturi in jeziku v svetu ter človekoljubna dejanja.

 

dr. Toshihiko Tsukamoto (2006)
Red za zasluge 
Za zasluge in izjemen osebni prispevek pri razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo in Japonsko, še posebej v vinarstvu.

 

dr. Nobuhiro Shiba (2017)
Medalja za zasluge 
Za prispevek k seznanjanju japonske javnosti o zgodovinskih družbenih okoliščinah slovenske poti v samostojnost.

 

dr. Masanori Yamauchi (2019)
Red za zasluge 
Za izjemne zasluge pri uveljavljanju slovenske znanosti v svetu.

 

 

2. Prejemniki odlikovanj Japonske za prispevke k mednarodnemu sodelovanju med Slovenijo in Japonsko

dr. Andrej Bekeš (2008)
Red vzhajajočega sonca, zlati žarki z rozeto
Odlikovanje prejel za svoj prispevek k razvoju izobraževanja na področju japonskega jezika in kulturne izmenjave.

 

Alojz Peterle (2019)
Velika lenta reda vzhajajočega sonca
Odlikovanje prejel za svoj prispevek h krepitvi dvostranskih odnosov ter k spodbujanju prijateljstva in dobre volje med Japonsko in Slovenijo in h krepitvi odnosov med Japonsko in Evropsko unijo.

 

Jurij Franko (2019)
Red vzhajajočega sonca, srebrni žarki
Odlikovanje prejel za svoj prispevek k spodbujanju izmenjav in prijateljstva med Japonsko in Slovenijo prek smučarskega športa.

 

Bogdan Gabrovec (2020)
Red vzhajajočega sonca, zlati žarki z rozeto
Odlikovanje prejel za svoj prispevek k promociji juda v Sloveniji in športnih izmenjav med Japonsko in Slovenijo.