Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Dovoljenje za prebivanje /

Dovoljenje za prebivanje

Dovoljenje za prebivanje

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec praviloma pridobiti pred svojim vstopom v državo.

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu (upravni enoti) v Sloveniji, če zakon tako določa.

 

Razlogi za izdajo začasnega dovoljenja za prebivanje

Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so:

  • zaposlitev ali delo,
  • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
  • združitev družine,
  • slovensko poreklo do drugega kolena v ravni vrsti,
  • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi.


Zahtevani dokumenti za dovoljenje za začasno prebivanje

- Vloga za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje oziroma druga vloga (vezana na vaš namen zaprosila za dovoljenje za prebivanje): vloga

- Ažurna fotografija tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij.

- Veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji

- Dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan

- Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (najmanj 421,98 EUR, kar je minimalna plača v Sloveniji). Slednje lahko dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini.

-Z apostilo overjeno potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, ki ni starejše od 3 mesecev.

- Pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca.

- Dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec

- Podpisana izjava delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 

Konzularna taksa:

Konzularna taksa za izdajo dovoljenja za prebivanje znaša 102 EUR. Takso je mogoče poravnati zgolj v jenih.

Konzularno takso je mogoče poravnati z gotovino ob oddaji vloge ali z bančnim nakazilom na bančni račun Veleposlaništva RS v Tokiu. V slednjem primeru je vlogo mogoče nadalje obravnavati šele, ko banka potrdi nakazilo na račun Veleposlaništva.

 

Kontakt v primeru dodatnih vprašanj:

V primeru dodatnih vprašanj pošljite pisna vprašanja na elektronski naslov consular.tokyo@gov.si. V sporočilu navedite svoje osebne podatke, namen in dolžino nameravanega bivanja v Sloveniji ter vaš kontakt.