Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Prijava in odjava naslova v tujini /

Prijava in odjava stalnega ali začasnega naslova v tujini

V Sloveniji ali tujini imamo lahko stalni ali začasni naslov, odvisno od namena in dobe prebivanja na naslovu bivališča. Stalno prebivališče je naslov, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je središče njegovih življenjskih interesov. Začasno prebivališče je naslov, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi opravljanja dela, šolanja ali drugih razlogov.

Slovenski državljan mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer stalno prebiva, to je na naslovu, kjer je središče njegovih življenjskih interesov. Vzporedno ima lahko državljan prijavljeno tudi začasno prebivališče, če na drugem naslovu začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov. Na območju Republike Slovenije državljan prijavi stalno oziroma začasno prebivališče, če prebiva v tujini, pa mora tam prijaviti stalni oziroma začasni naslov.

 

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu lahko uredite prijavo spremembe stalnega ali začasnega naslova v tujini in sicer:

•PRIJAVITI STALNI NASLOV V TUJINI, kadar se za stalno odselijo iz Slovenije in sporočiti morebitne kasnejše spremembe naslova v tujini zaradi selitve.
Stalni naslov v tujini mora prijaviti tudi tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, ki  se stalno odseli v tujino.

•PRIJAVITI ZAČASNI NASLOV V TUJINI, kadar se začasno naselijo v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasni naslov, v kolikor to želi.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu zaprosite za obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na veleposlaništvo.

Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ali stalni naslov v tujini, ne pa obeh hkrati. Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji ima lahko začasen naslov v tujini, ne more pa imeti hkrati stalnega naslova v tujini in začasnega naslova v tujini (v tujini je lahko zgolj stalno ali začasno), prav tako ne more imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v Sloveniji in začasnega naslova v tujini.


Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja Republike Slovenije. Začasni naslov v tujini se lahko prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.


Prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini je potrebno sporočiti najpozneje v 15 dneh od naselitve oz. spremembe. Prav tako je pomembno, da se sporoči tudi spremembe, ki so administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice ipd. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo (registrsko poimenovanje: vnaprej datiran dogodek). Pri tem zakon ne postavlja časovne omejitve koliko prej je lahko odhod javljen. Ob prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini ni potrebno predložiti dokazil o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja.


Prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini je mogoče urediti tudi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali preko portala e-uprava (izpolnitev vloge na naslednji tej povezavi), z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.


Po prijavi stalnega naslova v tujini je državljan Republike Slovenije dolžan v roku 30 dni zamenjati identifikacijske dokumente, kot to urejajo področni zakoni in sicer osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje. Medtem ko je nov naslov mogoče vpisati v potni list kot spremembo (v kolikor obstaja na tretji strani potnega lista še prazen prostor), pa pri osebni izkaznici in vozniškem dovoljenju te možnosti ni.

Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo na Japonskem ali v Republiki Filipini, lahko na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu vložijo vlogo za vpis novega naslova v potni list. Postopek je brezplačen in traja od 2 do 3 tedne.

Prijava stalnega naslova v tujini hkrati pomeni, da bo državljan evidentiran kot volivec, ki se vpiše na posebni volilni imenik države v tujini, v kateri prebiva, ob izvajanju volitev pa bo avtomatično prejemal na ta naslov tudi volilne karte in glasovnice, ki omogočajo glasovanje po pošti.Prijava spremembe naslova v tujini za mladoletnega otroka

V primeru, da starša ne prebivata na skupnem naslovu, mora tisti starš, na katerega naslovu otrok ni prijavljen, podpisati soglasje k prijavi naslova otroka. V kolikor soglasja ne podpiše ali ne more podpisati, mora prijavitelj priložiti enega od naslednjih dokumentov:

- Odločbo o tem, da mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo.

- Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok.

- Sodno odločbo.

- Drugo.

V kolikor je otrokov naslov enak naslovu obeh staršev, soglasje drugega starša ni potrebno.

V skladu s tem je potrebno pri spremembi naslova mladoletnemu otroku predložiti potrdilo o prijavi stalnega naslova na Japonskem ali v Republiki Filipini za otroka in oba starša.

 

Odjava začasnega naslova v tujini

Naslov v tujini morate odjaviti v 15 dneh po odselitvi. To lahko storite Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu, na upravni enoti v Sloveniji ali pa preko oddaje vloge na portalu e-uprava (obrazec). 

Zakon o prijavi prebivališča je dostopen tukaj.

Več informacij o prijavi stalnega in začasnega naslova v tujini je dostopnih tukaj ter na tej povezavi.