Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Overitev dokumentov /

Overitev dokumentov

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu opravlja upravne overitve podpisov na zasebnih listinah ter fotokopij zasebnih listin, overitve fotokopij ter prevodov listin.

Z overitvijo na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa oziroma rokopisa, na prepisu oziroma fotokopiji pa istovetnost z izvirno listino. Z overitvijo se ne potrjuje pristnosti in resničnosti vsebine listine.

Kupoprodajnih pogodb ni mogoče overjati na veleposlaništvu. Listine, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu prav tako ne overja.

Overitev podpisa na zasebni listini

Stranka osebno prinese originalni dokument na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu. S seboj prinese še osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). Zasebno listino lahko podpiše pred uradno osebo ali pa podpis na dokumentu prizna kot svojega.

Veleposlaništvo opravi upravno overitev. Notarsko overitev se lahko pridobi le pri notarju.
Prosimo tudi, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali upravna overitev veleposlaništva zadostuje.

Za storitev se zaračuna konzularna taksa v višini 19 EUR, ki mora biti poravnana v jenih. Zaradi mesečne fluktuacije valut se za točni izračun takse obrnite na Veleposlaništvo RS v Tokiu (consular.tokyo(at)gov.si).


Overitev fotokopije

Stranka na veleposlaništvo prinese originalni dokument skupaj s fotokopijo ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).

Za storitev se zaračuna konzularna taksa v višini 14 EUR (ter za vsako naslednjo stran dodatnih 6 EUR), ki mora biti poravnana v jenih. Zaradi mesečne fluktuacije valut se za točni izračun takse obrnite na Veleposlaništvo RS v Tokiu (consular.tokyo(at)gov.si).

Slovenija in Japonska sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haag, 1961), v skladu s katero je javna listina, overjena s pečatom Apostille (potrditev pristnosti podpisa, pečata in svojstvo podpisnika), priznana v drugi državi podpisnici konvencije.


Overitev/legalizacija podpisov in žigov predstavništev nekaterih držav v Tokiu

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu je pristojno tudi za overitev/legalizacijo podpisov in žigov predstavništev nekaterih držav v Tokiu, ki so deponirani na veleposlaništvu oz. za overitev/legalizacijo podpisov in žigov pooblaščenih uslužbencev Konzularnega sektorja MZZ RS. V kolikor potrebujete tovrstno overitev dokumenta, svetujemo, da se predhodno posvetujete s Konzularnim oddelkom veleposlaništva.