Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Pridobitev žiga Apostille na Japonskem /

PRIDOBITEV ŽIGA APOSTILLE NA JAPONSKEM

Apostille je potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na listini. Opravi jo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine. Potrditev oziroma apostille se na listino odtisne, pripne ali priveže. Apostille lahko izda le pristojni organ države, ki je listino izdala, za uporabo v drugi državi članici Haaške konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961. Seznam držav, ki so podpisnice Haaške konvencije. Listin, ki so opremljene s tem žigom v državah podpisnicah haaške konvencije ni potrebno dodatno overiti.
Slovenija in Japonska sta podpisnici navedene Haaške konvencije.

Žig Apostille lahko pridobite pri pooblaščenih notarjih na Japonskem, ki so s strani Ministrstva za zunanje zadeve pooblaščeni za izdajanje žiga Apostille v zasebnih zadevah. Seznam notarjev po prefekturah je dostopen na tej povezavi.

Žig Apostille izdaja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Japonske in sicer za dokumente, ki jih izdajajo uradni organi na Japonskem. Več informacij o tem je dostopnih tukaj.

V primeru, da v Sloveniji v postopkih potrebujete prevod v tujini pridobljenih dokumentov v slovenski jezik, ki ga opravijo sodni tolmači, je seznam registriranih tolmačev s Republiki Sloveniji je dostopen na tej povezavi.