Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Vizumi za kratkoročno bivanje (vizumi C)- schengenski vizumi /

Vizumi za kratkoročno bivanje - schengenski vizumi (vizumi C)

Vizum za kratkoročno bivanje (schengenski vizum, tip C) je dovoljenje, ki tujcu omogoča vstop in začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije/Schengenskega območja pod pogoji, določenimi v Vizumskem zakoniku.

Japonski državljani za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma za kratkoročno bivanje. Državljani Republike Filipini in državljani nekaterih tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje na Japonskem pa morajo pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum za kratkoročno bivanje. Seznam tretjih držav, ki so vizumsko obvezane, je na voljo tukaj: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-09/visa_lists_en.pdf.
  
Državljani Republike Filipini za kratkoročni vizum za vstop v Slovenijo zaprosite na Veleposlaništvu Belgije v Manili. Belgija namreč zastopa Slovenijo glede izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje v Republiki Filipini. Postopek in odločanje v postopku je povsem v pristojnosti Belgije in njenih organov. Informacije o tem so dostopne na naslednji povezavi: https://philippines.diplomatie.belgium.be/en/visa/visa-slovenia.

Vizum za kratkoročno bivanje lahko izda katerakoli schengenska država, posamezniku pa omogoča:

- tranzit ali bivanje na ozemlju schengenskega območja do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju,

- tranzit skozi mednarodna tranzitna območja letališč na schengenskem območju.


Schengensko območje zajema 26 držav ("schengenske države") brez nadzora na notranjih mejah. Te države so trenutno naslednje: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Švica.

Če imate veljaven vizum, ki ga je izdala schengenska država, lahko obiščete tudi katero koli drugo schengensko državo, razen če vam je bil izdan vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ki je navedena na vizumski nalepki.

Na vizumu je navedeno, kolikokrat lahko vstopite na schengensko območje (en, dva ali več vstopov). Če je vaš vizum veljaven le za en vstop, ne pozabite, da če zapustite schengensko območje, na primer v Združeno kraljestvo, na Irsko, Hrvaško, v Rusijo ali Turčijo, brez novega vizuma ne morete ponovno vstopiti v schengensko območje. Zato je pomembno, da v vlogi za izdajo vizuma navedete, kolikokrat boste med obiskom vstopili v schengensko območje in izstopili iz njega.

Če vaš vizum velja za več kot en vstop (vizum za večkratni vstop), lahko na schengenskem območju ostanete največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Bivanje lahko razdelite na poljubno število posameznih potovanj. Veljavnost vizuma za večkratni vstop je do 5 let.

Za postopek pridobitve vizuma za kratkoročno bivanje za vstop v Republiko Slovenijo veljajo schengenska pravila, ki veljajo za vse schengenske države.

Dokumenti, potrebni za pridobitev vizuma za kratkoročno bivanje:

V postopku za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje je treba predložiti dokumente, ki jih navajamo spodaj. Ob tem velja, naj se državljani Republike Filipinov glede zahtevane dokumentacije obrnejo na Veleposlaništvo Belgije v Manili.

 - Obrazec vloge: Vlogo mora prosilec pravilno in čitljivo izpolniti, podpisati in datirati. Obrazec vloge za izdajo vizuma je na voljo tukaj:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-vize/vloge-za-vize-januar-2020/Application-form-C-anglesko.pdf

- Izvirnik potnega lista - potni list mora biti veljaven še vsaj 3 mesece po predvidenem odhodu iz schengenskega območja. Poleg tega mora biti potni list izdan v zadnjih 10 letih in vsebovati vsaj 2 prazni strani.

Potni list mora biti priznan s strani Republike Slovenije (podatke bo preverilo pristojno slovensko veleposlaništvo/konzulat v tujini). Obvezno morate predložiti potni list, ki vam omogoča vrnitev v državo:

- katere državljan ste;

- ki je izdala potno listino (to velja npr. za osebe brez državljanstva);

- v kateri imate dovoljenje za prebivanje.

- Ažurna fotografija v velikosti 35 x 45 mm: Fotografija mora biti skladna s standardi ICAO; zahtevano je svetlo ozadje in nevtralen izraz, pokrivala glave niso sprejemljiva. Fotografija mora ustrezati trenutnemu videzu osebe. Fotografija mora biti posneta s čelnim pogledom na obraz, velikost glave od temena do brade pa mora biti vsaj 13 mm. Fotografirana oseba mora biti oblečena v preprosta oblačila, brez temnih očal (razen slepih oseb) in brez pokrivala, razen če je uporaba pokrivala upravičena iz verskih ali zdravstvenih razlogov; v tem primeru pokrivalo ne sme zakrivati obraza na način, ki bi onemogočal identifikacijo. Fotografija, ki se zahteva za izdajo vizuma, mora imeti gladko površino in je lahko črno-bela ali barvna. Upodobljena oseba mora imeti nevtralen izraz, usta morajo biti zaprta, oči pa odprte.

- Potovalno zdravstveno zavarovanje: Prosilci za vizum za kratkoročno bivanje morajo imeti sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki izrecno krije vse stroške, ki bi lahko nastali v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo in/ali nujnim bolnišničnim zdravljenjem ali smrtjo med bivanjem na ozemlju schengenskih držav. Zavarovanje mora biti veljavno na celotnem ozemlju schengenskih držav in mora pokrivati celotno obdobje predvidenega bivanja ali tranzita osebe. Najmanjše kritje je 30 000 EUR, repatriacija v državo stalnega prebivališča pa mora biti izrecno vključena v besedilo.

- Letalska ali potovalna vozovnica v obe smeri in/ali drugo dokazilo o predvidenem prevozu.

- Pisno dokazilo o nastanitvi v Sloveniji/dokazilo o rezervaciji hotela ali potovalni načrt.

- Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje:
i. izpisek z bančnega računa o prometu na računu v zadnjih treh mesecih in
ii. dokazilo o rednih dohodkih, npr. plačilne liste za zadnje tri mesece (ali podobno).

- Dokazilo o sponzorstvu in/ali nastanitvi (garantno pismo). Oblika pisma je priložena spodaj: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-vize/garantno_pismo-objava_01.pdf    

- Dokazilo o zakonitem prebivališču na Japonskem 

- Dokazilo o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi).

- Podroben načrt vaših dnevnih aktivnosti v Sloveniji in drugih schengenskih državah, v katere nameravate potovati.

- Druga dokazila, ki so potrebna za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje.

- Odvzem biometričnih podatkov o prstnih odtisih osebno na veleposlaništvu.

- Plačilo konzularne pristojbine ob sestanku na veleposlaništvu. Ob tem vas obveščamo, da se konzularna taksa spreminja zaradi nihanja valut. Za ažurno informacijo o vizumski taksi pišite na consular.tokyo(at)gov.si.

Več informacij o vizumih za kratkoročno bivanje:

Schengenski informacijski sistem: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_sl 

Schengenska vizumska koda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0810

Evropska komisija - brošura o Schengnu: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/schengen_brochure_dr3111126_en.pdf

Evropska komisija - Vizumski informacijski sistem: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_en

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije - Informacije za tujce: https://www.gov.si/en/policies/state-and-society/immigration-to-slovenia/