Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice /
30.03.2015  

POSEBNO OBVESTILO

Drナセavni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je bil na seji dne 26.3.2015 sprejet Sklep o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in druナセinskih razmerjih, EPA 412-VII, objavljen v Uradnem listu RS, ナ。t. 20/2015.

Upoナ。tevaje sprejeti sklep se na podlagi smiselne uporabe ト稿trtega odstavka 21. ト考ena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Uradni list RS, ナ。t. 26/2007- uradno preト絞ナ。ト稿no besedilo; v nadaljevanju ZRLI z dnem sprejetja tega sklepa, zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma zaustavi.