Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice /
01.06.2010  

Sestanek s predsednikom KEK Tsukuba, Atsutom Suzukiyem

V ト溝su od 24. do 28. maja sta se na mednarodni konferenci o pospeナ。evalnikih osnovnih delcev IPAC (www.ipac10.org) v Kyotu predstavili slovenski visokotehnoloナ。ki podjetji Instrumentation Technologies iz Solkana in Cosylab iz Ljubljane. Za vodstvo obeh podjetij je VTO 27.5. organiziral obisk KEK Tsukuba -sestanek s predsednikom KEK Atsutom Suzukiyem in sodelavci. KEK Tsukuba ima enega najveト綱ih pospeナ。evalnikov na svetu, ki ga nameravajo v celoti obnoviti in modernizirati. Projekt je izjemno zanimiv in pomemben tudi za navedeni podjetji, ki sta ob tej priloナセnosti vodstvu KEK predstavila svoje tehnologije, produkte in reference na podroト綱u merjenja gibanja osnovnih delcev.

Vodstvo KEK je izrazilo zadovoljstvo, da sodelovanju KEK in Slovenije, ki na podroト綱u osnovnih raziskav poteka ナセe 10 let, ナ。iri tudi na podroト綱e razvoja opreme za super pospeナ。evalnik.