Veleposlaništvo RS Tokio /Novice /
24.10.2011  

Predčasne volitve v Državni zbor 04. december 2011 - Obvestilo volivcem v tujini

Predsednik Republike Slovenije je 21. oktobra 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Razgrnitev volilnih imenikov:

V tednu med 24. in 28. oktobrom 2011 bo potekalo pakiranje posebnih volilnih imenikov (PVI) za razgrnitev in pošiljanje le-teh na vsa diplomatsko konzularna predstavništva RS. Volilni imeniki za razgrnitev so na diplomatsko konzularna predstavništva RS posredovani z namenom ureditve vpisov v volilni imenik.

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige. 18. november 2011 je zadnji dan, ko je mogoče vpogledati v volilne imenike.

Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini):

Tako kot do sedaj, bodo izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor (vzorec obvestila) in načinih uresničevanja volilne pravice.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik (če je v tej državi odprto volišče), ali po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili) ali pa v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011 (na obrazcu).

Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini):

Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 4. novembra 2011, sporočiti Državni volilni komisiji na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. +386 1 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov rvk(at)gov.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 4. novembra 2011.

Volišča bodo odprta na naslednjih diplomatsko konzularnih predstavništvih:

Generalni konzulat RS v Celovcu, Generalni konzulat RS v Clevelandu, Generalni konzulat RS v Münchnu, Generalni konzulat RS v New Yorku, Generalni konzulat RS v Trstu, Konzulat RS v Torontu, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Veleposlaništvo RS v Atenah, Veleposlaništvo RS v Beogradu, Veleposlaništvo RS v Berlinu, Veleposlaništvo RS v Bernu, Veleposlaništvo RS v Bratislavi, Veleposlaništvo RS v Bruslju, Veleposlaništvo RS v Budimpešti, Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu, Veleposlaništvo RS v Canberri, Veleposlaništvo RS v Haagu, Veleposlaništvo RS v Kijevu, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, Veleposlaništvo RS v Londonu, Veleposlaništvo RS v Madridu, Veleposlaništvo RS v Moskvi, Veleposlaništvo RS v Ottawi, Veleposlaništvo RS v Parizu, Veleposlaništvo RS v Podgorici, Veleposlaništvo RS v Pragi, Veleposlaništvo RS v Sarajevu, Veleposlaništvo RS v Skopju, Veleposlaništvo RS v Stockholmu, Veleposlaništvo RS v Tokiu, Veleposlaništvo RS v Varšavi, Veleposlaništvo RS v Washingtonu, Veleposlaništvo RS v Zagrebu in Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu.

Potrjevanje obrazcev podpore:

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si).

Na podlagi 46. člena ZVDZ-UPB1 lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat, v skladu s 47. členom ZVDZ-UPB1 pa to lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore, najkasneje do 9. novembra 2011sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si).