Veleposlaništvo RS Tokio /Novice /
10.12.2012  

10. december – mednarodni dan človekovih pravic

Ljubljana, 10. december 2012 - Mednarodna skupnost 10. decembra obeležuje mednarodni dan človekovih pravic in praznuje 64. obletnico sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic.  Deklaracija je  zgodovinski dokument, ki je na univerzalni ravni prvič zapisala pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo oziroma kakršnokoli drugo okoliščino. Predstavniki MZZ so ob današnjem dnevu otrokom po nekaterih osnovnih šolah v Sloveniji predstavili človekove pravice in prvi slovenski priročnik o OZN. Priročnik je namenjen učenkam in učencem tretje triade osnovne šole in predstavlja ključne dejavnosti OZN in prispevke Slovenije, ki so v OZN pustili svoj pečat.


Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva človekovih pravic je vključenost in pravica do sodelovanja v javnem življenju, ki marsikje, tudi v najbolj razvitih državah, še vedno ni za vse ustrezno urejena. Tematika je neposredno povezana s tistimi členi deklaracije, ki zagotavljajo pravico do svobodnega in mirnega zbiranja in združevanja, sodelovanja na volitvah, v javnem življenju in v institucijah odločanja ter pravico do svobode izražanja in mišljenja. Pri tem je treba omogočiti tudi vključenost pripadnikom najbolj ranljivih skupin kot so invalidi, staroselci, pripadniki manjšin, ženske, otroci, osebe, ki pripadajo različnim ranljivim socialnim skupinam, ljudje, ki živijo v pomanjkanju in tisti, ki zaradi različnih okoliščin niso pridobili ustrezne izobrazbe. Slovenija dejavno sodeluje v mednarodnih forumih pri promociji teh pravic in sprejemanju dokumentov, ki opozarjajo na potrebo po vključevanju pripadnikov najbolj ranljivih skupin.


Slovenija se v mednarodni skupnosti zavzema za uveljavljanje obstoječih mednarodnopravnih inštrumentov in za razvoj novih standardov ter sodeluje pri konkretnih aktivnostih za spoštovanje in promocijo človekovih pravic. Sprejete zaveze lahko hitro izzvenijo v prazno, če jih države ne izvajajo v praksi. Slovenija zato podpira prizadevanja visoke komisarke OZN za človekove pravice za uresničevanje sprejetih zavez na mednarodni, regionalni in zlasti nacionalni ravni. Enako Slovenija podpira univerzalni periodični pregled kot mehanizem Sveta OZN za človekove pravice, v katerem se neselektivno obravnava položaj človekovih pravic v vseh državah članicah OZN – to lahko pomembno prispeva k večjemu spoštovanju človekovih pravic po svetu. Svojo zavezanost promociji in varstvu človekovih pravic v zunanji politiki je pokazala tudi z angažiranjem na zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine OZN (več) .


Slovenija se zavzema za varstvo in uveljavljanje človekovih pravic tudi v okviru Skupne zunanje in varnostne politike EU, Sveta Evrope, OVSE in drugih mednarodnih in regionalnih organizacij. Ob tem pozdravlja sprejetje Strategije EU za človekove pravice in demokracijo ter imenovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Posebno priznanje je Nobelova nagrada za mir , ki jo je EU dobila zaradi svojega vpliva na varnost in mir v Evropi ter zavezanosti načelom transparentnosti, tolerantnosti, demokratičnosti, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti.


Tematika človekovih pravic ostaja med prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike. To potrjuje tudi odločitev Vlade RS za vnovično kandidaturo za Svet OZN za človekove pravice(2016 – 2018). Svet za človekove pravice, v katerem je Slovenija kot predsedujoča EU in z mestom stalnega predstavnika Slovenije pri OZN v Ženevi kot podpredsednika Sveta, odigrala vidnejšo vlogo že v času prvega članstva (2007 - 2010), ima osrednjo vlogo na področju mednarodnih prizadevanj za varstvo in promocijo človekovih pravic.