Veleposlaništvo RS Tokio /Novice /
22.05.2020  

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.

Slovenske državljane, ki jim je zaradi ukrepov povezanih z virusom Covid-19 onemogočena vrnitev v Slovenijo, pozivamo, da izpolnijo spletni obrazec. Ministrstvo za zunanje zadeve bo podatke uporabilo za obveščanje o morebitnih možnostih vrnitve v Slovenijo.

V skladu s trenutno veljavno ureditvijo za osebe, ki prihajajo iz tretjih držav in ne sodijo v eno izmed kategorij izjem, ob vstopu v Slovenijo velja ukrep 14-dnevne karantene. Vsi, ki spadajo med izjeme, morajo ob vstopu v Slovenijo, da bi se izognili 14-dnevni karanteni, predložiti negativen COVID test, ki mora biti opravljen v državi EU ali državi članici schengenskega prostora in ne sme biti starejši od 36-ur. Za podrobnejše informacije o vstopu v Slovenijo lahko Vaša vprašanja naslovite na info.coronavirus(at)policija.si.

Seznam držav iz katerih je možen vstop v Slovenijo brez omejitev se nahaja na tej povezavi.

Osebe s simptomi virusa COVID-19 morajo v obvezno samoizolacijo. Podrobnejše informacije lahko preberete na tej povezavi.

Japonska vlada je 25. maja odpravila IZREDNE RAZMERE v vseh japonskih prefekturah.


JAPONSKA - vstop v državo

Japonska je uvedla prepoved vstopa za potnike iz naslednjih evropskih držav, vključno z RS (Albanija, Andora, Armenija Avstrija, Belgija, BiH, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Moldavija, Monaco, Črna gora, Nizozemska, Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija San Marino, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Švedska, ZK,Vatikan). Vsem tujim potnikom, ki so se v zadnjih 14. dnevih mudili v navedenih državam bo zavrnjen vstop na Japonsko.

Seznam držav in vse potovalne omejitve so dostopne na tej povezavi.

Vsi imetniki dovoljenj za prebivanje ("Permanent Resident", "Spouse or Child of Japanese citizen", "Spouse or Child of Permanent Resident", Long Term Resident, ki so zapustili Japonsko pred 2. aprilom se štejejo za primere pod rubriko posebne okoliščine in jim je omogočena vrnitev. Vsi, ki Japonsko zapustijo 3. aprila ali pozneje se na Japonsko ne bodo mogli vrniti do konca veljavnosti ukrepov, razen imetniki dovoljenj s statusom "Special Permanent Resident". Pred nameravano potjo se je potrebno posvetovati z imigracijsko službo ali japonskim veleposlaništvom.    


JAPONSKA - potovalni nasvet za Slovenijo

Japonska svojim državljanom odsvetuje potovanja v Slovenijo (stopnja 3).


VSTOP V RS IZ JAPONSKE (VELJA TUDI ZA DRŽAVLJANE RS)

Vlada je na dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti.

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Če oseba ob prehodu meje v Republiko Slovenijo navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali ima očitne bolezenske znake s to okužbo, ji policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa obvezno 14-dnevno karanteno za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Evropski uniji in v Republiko Slovenijo prihajajo iz tretjih držav. Za te osebe veljajo nekatere izjeme, in sicer ukrepi ne veljajo za:
–osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
–osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu,
–osebe z diplomatskim potnim listom,
–osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
–pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

Strokovno utemeljenost ukrepov tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa se jih spremeni oziroma odpravi.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Podrobneje na tej povezavi.