Veleposlaništvo RS Tokio /Novice /
24.05.2017  

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.


Skladno s 16. b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum – opcija A. Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno bivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto, na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov:
Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana
ali
REFERENDUMDRUGITIR
p.p.122
1000 Ljubljana
Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16. b člena ZRLI).