Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice /
24.05.2017  

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom ナセelezniナ。ke proge Divaト溝-Koper.


Skladno s 16. b ト考enom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vloナセitev zahteve za zakonodajni referendum 窶 opcija A. Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali zaト溝sno bivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoroト肱o podpiナ。e pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivト稿vo identiteto, na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoroト肱im podpisom in ナセigom DKP na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore poナ。lje pobudniku na naslov:
Vili Kovaト絞ト, Na Straナ。ki vrh 26, 1000 Ljubljana
ali
REFERENDUMDRUGITIR
p.p.122
1000 Ljubljana
Volivec, ki je v tujini, lahko podpiナ。e obrazec tudi preko enotnega drナセavnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16. b ト考ena ZRLI).