Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice /
29.04.2014  

Referendum o arhivih- 8. junij 2014

Na podlagi 12., 22. in 30. ト考ena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, ナ。t. 26/07 窶 uradno preト絞ナ。ト稿no besedilo) je Drナセavni zbor na seji dne 24. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je doloト稿na nedelja 8. junija 2014

Referendumsko vpraナ。anje se glasi:

ツサAli ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in

dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega

gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Drナセavni zbor

na seji dne 28. januarja 2014?ツォ.

Izseljenci, volivci s stalnim prebivaliナ。ト稿m v tujini, lahko volilno pravico uresniト講jete na naslednje naト絞ne:

a)    8. junija 2014 na voliナ。ト講 diplomatskega predstavniナ。tva ali konzulata Republike Slovenije

b)    po poナ。ti, vendar le, ト稿 na naslov Drナセavne volilne komisije, do vkljuト肱o 23. maja 2014posredujete obvestilo, da ナセelite glasovati po poナ。ti. Obvestilo lahko poナ。ljete po poナ。ti na naslov: Drナセavna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na ナ。tevilko ++386 1 43 34 269, ali po e-poナ。ti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si

c)    ali na voliナ。ト講 na obmoト綱u Republike Slovenije, ト稿 boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in ト稿 boste obvestilo o nameri pravoト溝sno  posredovali Okrajni volilni komisiji, na obmoト綱u katere boste glasovali ali Drナセavni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 4. junij 2014.

Zdomci 窶 volivci, z zaト溝sno prebivaliナ。ト稿m v tujini ali volivci, ki ste v tujini sluト溝jno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresniト講jete na naslednje naト絞ne:

a)    8. junija 2014 na voliナ。ト講 diplomatskega predstavniナ。tva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliナ。ト稿mト稿 pravoト溝sno to je do vkljuト肱o 23. maja 2014 Drナセavni volilni komisiji posredujete obvestilo, da ナセelite glasovati na DKP.

Obvestilo lahko poナ。ljete po poナ。ti na naslov: Drナセavna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na ナ。tevilko ++386 1 43 34 269, ali po e-poナ。ti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

b)    po poナ。ti iz tujine, vendar le, ト稿 na naslov Drナセavne volilne komisije, do vkljuト肱o 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da ナセelite glasovati po poナ。ti iz tujine. Obvestilo lahko poナ。ljete po poナ。ti na naslov: Drナセavna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na ナ。tevilko ++386 1 43 34 269, ali po e-poナ。ti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Volivce obveナ。ト溝mo, da bodo voliナ。ト溝 v nedeljo 8. junija 2014 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem ト溝su, odprta na naslednjih diplomatskih predstavniナ。tvih in konzulatih  Republike Slovenije: GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Mテシnchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpeナ。ti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varナ。avi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedeナセu.

Vsem volivcem, ki ナセelijo glasovati po poナ。ti iz tujine svetujemo, da obvestilo ト絞m prej posredujejo Drナセavni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se ナセeleli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce