Veleposlaništvo RS Tokio /Novice /
01.09.2020  

Olajšanje ukrepov za vstop in izstop na Japonsko za tuje rezidente

Japonska je s 1. septembrom uvedla možnost ponovnega vstopa za tujce, ki imajo status rezidenta v državi in tiste tujce, ki so poročeni oziroma so otroci japonskega državljana ali tujega državljana, ki ima status rezidenta na Japonskem, in ki so državo zapustili pred 31. avgustom 2020. Ob ponovnem  stopu v državo pa morajo izpolniti določene pogoje:

- pridobiti morajo pisno potrdilo o predložitvi zahtevane dokumentacije (npr. veljavni vizum) za ponovni vstop na Japonsko, ki ga izda japonsko veleposlaništvo v državi, v kateri se nahajajo,
- vnaprej morajo pristati, da bodo spoštovali 14-dnevno samoizolacijo,
- predložiti morajo negativni rezultat testa na covid-19, ki ni starejši od 72 ur od začetka leta,
- na letališču morajo ponovno opraviti test na covid-19. V določenih primerih so potniki zaprošeni, da na rezultate testa počakajo na letališču.
- po vstopu ne smejo uporabljati javnega prevoza do naslova, na katerem se izvaja samoizolacija. 

Za tiste tujce s statusom rezidenta, ki so državo zapustili po 1. septembru 2020, pa velja nekoliko drugačen postopek:

- Pred odhodom morajo japonskemu Migracijskemu uradu (na elektronski naslov) predložiti natančen načrt njihovega potovanja (termin izstopa iz države in vstopa v državo, ter navedba letališča), skupaj s številko dovoljenja za prebivanje, potno listino in informacijo o državljanstvu. Na tej osnovi morajo od urada pridobiti pisno odobritev o ponovnem vstopu. S tega naslova ni potrebna pridobitev pisnega potrdila s strani japonskega veleposlaništva. Migracijski urad je napovedal, da bo omejil število dnevnih vstopov na Japonsko in sicer zaradi omejenih zmogljivosti testiranja na covid-19 na letališčih, kar pomeni, da ni nujno, da bodo tujci dobili potrdilo o odhodu na določen dan.
- Ob vstopu morajo prav tako vstopiti v 14-dnevno samoizolacijo, predložiti negativni test na covid-19, ki ni starejši od 72 ur, ter ponovno opraviti test na covid-19 ob samem vstopu na letališče.  Prav tako ne smejo uporabljati javnega prevoza do naslova, kjer se izvaja samoizolacija.

Ob tem velja poudariti, da japonskim državljanom ni potrebno opraviti testa na covid-19 ob vstopu v državo.

Hkrati velja dodati, da je vsem ostalim kategorijam tujih državljanov vstop v državo še vedno prepovedan. Možne so sicer določene derogacije v posameznih primerih na osnovi izjemnih razmer. V teh primerih se je treba najprej obrniti na japonsko veleposlaništvo v državi, kjer se posameznik nahaja.

Več informacij o ponovnem vstopu je dosegljivih na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za pravosodje.

Za Slovenijo, tako kot za ostale države članice EU, je vstop na Japonsko še vedno omejen.